Ansökan om mottagande av barn från annan kommun - Grundskola

LÄS MER

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se