Anmälan om varaktig utlandsvistelse

LÄS MER

Information

Skolplikt

Enligt skollagen är alla barn bosatta i Sverige skolpliktiga. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Skolplikten upphör i de fall då barnet är Folkbokförd i Sverige men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Därför behöver vårdnadshavare som planerar att dess barn ska vistas utomlands under sex månader eller längre anmäla varaktig utlandsvistelse till hemkommunen.

Så bedömer vi om ditt barn har fortsatt skolplikt

När du har lämnat in din anmälan om varaktig utlandsvistelse bedömer barn- och utbildningsförvaltningen huruvida ditt barn fortsätter att ha skolplikt i Sverige eller inte. Vi gör framför allt vår bedömning utifrån hur lång tid ditt barn är tänkt att vistas utomlands.Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.

Vid beslut om att skolplikt fortsätter att gälla

Skolplikten fortsätter vanligtvis att gälla om perioden ni planerar att vistas utomlands är kortare än sex månader. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Beslut om att skolplikten upphör

Om vi bedömer att ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige finns det olika saker  att tänka på. Den främsta anledningen till att vi beslutar att skolplikten inte ska  fortsätta är att ditt barn kommer att vara utomlands mer än sex månader. I ett sådant läge har barn- och utbildningsförvaltningen i Svenljunga kommun inte någon skyldighet att betala för ditt barns utbildning. När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte att behålla sin  placering på nuvarande skola i Svenljunga kommun. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt igen. Eftersom skolplacering upphör vid varaktig utlandsvistelse behöver du ansöka om skolgång i Svenljunga kommun inför skolstart. Det är inte säkert att ditt barn placeras på samma skola och i samma klass  som innan utlandsvistelse.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se