Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

LÄS MER

Information

Skolplikt

Enligt lag har alla barn som bor i Sverige skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn som bor i Sverige ska gå i skola i Sverige. Om det finns mycket starka skäl kan ett barn få fullgöra sin skolplikt utanför det svenska skolsystemet. Det benämns i skollagen som ”att fullgöra skolplikt på annat sätt”.

Information som vi behöver för att kunna hantera din ansökan

Kraven är höga för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda: 1. att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står tillbuds 2. att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 3. att det finns synnerliga skäl. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram det underlag som behövs för att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna fatta beslut. Din ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen minst tre månader innan eventuell skolgång utomlands.

Hur den alternativa skolgången för ditt barn kommer att se ut och fungera

Vi bedömer om den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ till den skolgång ditt barn får i svensk skola. Vi undersöker även om den alternativa skolgången ger ditt barn samma kunskaper som i den svenska skolan. Den alternativa skolgången ska också ha samma allmänna mål med skolgången som i Sverige och ge eleven social träning för ett vanligt liv i samhället.

Vilken möjlighet har vi att få insyn i ditt barns alternativa skolgång?

Vi behöver veta hur vi på barn- och utbildningsförvaltningen får insyn i ditt barns alternativa skolgång. Därför ska du ha en plan för hur en dialog mellan den tänkta skolan i utlandet och oss kan se ut. Möjligheten till vår insyn ska finnas under hela perioden ditt barn har alternativ skolgång. En del skolor är vana att ha den här typen av dialog och har ibland särskilda system, ofta digitala, för att ge oss tjänstepersoner insyn i deras verksamhet.

Varför ansöker du om att ditt barn ska fullgöra skolplikt på ett annat sätt?

Synnerliga skäl krävs för att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt. Därför behöver vi veta vad syftet är och varför du anser att det är nödvändigt att ditt barn ska fullgöra skolplikt på annat sätt. Vi utgår alltid från ditt barns behov när vi gör vår bedömning.

Det här gäller vid godkännande av ansökan

Om vi beslutar att godkänna din ansökan får ditt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt i upp till ett år. Under den tid som ditt barn har sin alternativa skolgång följer vi upp att all information du har lämnat i den här ansökan fortfarande stämmer. Om vi under vår uppföljning märker att förutsättningarna som vi grundade vårt beslut på ändras, kommer vi att ta bort vårt godkännande. När ditt barn fullgör sin skolplikt på annat sätt kommer vi skriva ut ditt barn från sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet emellertid skolplikt igen. Däremot kan vi inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som innan.

Det här gäller om vi inte godkänner ansökan

Om vi beslutar att inte godkänna din ansökan fortsätter ditt barn att ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan. Om du planerar att vistas utomlands längre än sex månader kan du ansöka om skolpliktens upphörande genom att skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På Om personuppgifter - Svenljunga.se kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se