Ansökan om att börja grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass

LÄS MER

Ansökan om att börja grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass.

Undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass

Enligt 7 kapitlet, 11b § Skollagen framgår att ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och ska tas emot i grundsärskolan får börja fullgöra skolplikten i grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen. Frågan prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se