Ansökan om uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Ansökan om uppskjuten skolplikt enligt 7 kapitlet, 10 § Skollagen.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se