Ansökan om specialkost förskola och skola

LÄS MER

Ansökan om specialkost förskola och skola. Ansökan gäller för ett läsår i taget och ska förnyas årligen inför varje höstterminsstart Som vårdnadshavare ansvarar du för att informera berörd pedagogisk personal.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se