Vid händelse av akut omhändertagande av elev i skolan

LÄS MER

Vid händelse av akut omhändertagande av elev i skolan. Blanketten lämnas till mentor för påskrift.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se