Arbetsintyg eller studieintyg för placering av barn på förskola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för arbetsintyg/studieintyg för placering av barn på förskola och fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se