Optiplan - skolskjuts

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare logga in för att se information gällande skolskjuts. 

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@svenljunga.se
032518000

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden
barnutbildning@svenljunga.se