Ansökan om kulturarrangörsstöd

LÄS MER

Så här går ansökan till

Du kan söka stödet löpande, men du måste söka minst en månad innan du genomför kulturarrangemanget. Du ska också redovisa hur det hela gick efter att du har genomfört det. Ansöka och redovisa gör du på två olika blanketter. Blanketterna finns längre ner under rubriken Blanketter, e-tjänster och övrig information.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se