Ansökan om folkhälsobidrag

LÄS MER

Två typer av folkhälsobidrag

Vi har två olika typer av folkhälsobidrag, ett för föreningar och ett för kommunal verksamhet. Här får du reda på hur ansökan går till. Mer information om Folkhälsobidrag finns på vår webbplats. När du har genomfört en insats för folkhälsa ska du göra en återrapportering. 

Folkhälsobidrag för föreningar

Är du aktiv i en förening eller ideell organisation? Då kan du ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland invånare i vår kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten.

Folkhälsobidrag för kommunal verksamhet

En enskild verksamhet eller förvaltning kan ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos våra invånare. Insatserna kan rikta sig till alla eller till specifika grupper i samhället. Bidraget syftar till att möjliggöra nya arbetssätt och metoder som på sikt integreras i ordinarie verksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kansliet@svenljunga.se