Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Hjälp oss handlägga ärendet snabbt

För att skynda på handläggningen av ditt ärende ber vi dig att noga fylla i alla uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende.


För att ansökan ska kunna behandlas krävs att:

  • ett välliknande fotografi, t ex passfoto, bifogas,
  • läkarintyget på nästa sida är ifyllt av legitimerad läkare,
  • ansökan är undertecknad.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut kan inte förnyas eller förlängas. Du måste göra en ny ansökan som prövas utan hänsyn till tidigare beslut.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se