Begäran om utbetalning av beviljat bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Varför måste jag begära utbetalning?

Den entreprenör som du har anlitat för att göra anpassningen kommer att skicka en faktura till dig. För att vi ska betala ut ditt beviljade bidrag måste du först godkänna att anpassningen är riktigt utförd och begära att bidraget ska betalas ut. Du kan inte få bidraget innan arbetet är utfört.

Hur betalas bidraget ut?

Du fyller i den här blanketten och skickar in till oss. Du behöver även skicka med en kopia av fakturan från entreprenören. Det kan ta en till två veckor från det att vi får in begäran om utbetalning till dess att du får bidraget insatt på ditt konto.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se