Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Ange vad som behöver anpassas

I ansökan anger du vad som behöver anpassas och i vilket typ av fastighet det ska göras. 

Kommunen kan hjälpa dig att ta in offerter och beställa de hantverkare som behövs för att anpassningen ska genomföras. Kommunen betalar då inte ut bidraget till dig utan använder det för utbetalningar till entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt ska därför fråga din fastighetsägare om medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd. Medgivandet kan fyllas i direkt på ansökningsblanketten.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se