Klagomål på inomhus- och utomhusmiljö

LÄS MER

Det här kan du anmäla

Du kan till exempel anmäla:

 • buller
 • inomhustemperatur
 • ventilation
 • eldning
 • fukt/mögel
 • tobaksrök
 • drag

Det här är exempel på sådant vi inte utreder:

 • Lösspringande hundar och katter bedöms inte vara en olägenhet enligt 
 • miljöbalken.
 • Klagomål på vilda djur. 
 • Misskötta djur, kontakta djurskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.
 • Arbetsmiljöfrågor. Kontakta Arbetsmiljöverket.

Anonyma klagomål är tillåtna men ofta svåra att handlägga. Om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet, och beslut i ärendet kan inte skickas till dig. Du kan inte vara anonym om du skickar in blanketten via e-post då e-postadressen blir offentlig. Du kan inte heller fylla i dina personuppgifter i denna blankett för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, blanketten är en allmän handling. 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se