Anmälan kompostering av matavfall

LÄS MER

Anmäl din hemkompost av matavfall

Om du planerar att skaffa en egen hemkompost ska du anmäla det till oss.

För att kompostera matavfall behöver du en varmkompost. I varmkomposten är det främst mikroorganismer som sköter nedbrytningen. Nedbrytningen i en varmkompost går betydligt snabbare än i en trädgårdskompost eftersom temperaturen blir högre, upp mot 70 grader. Om komposten inte känns varm kan det bero på sammansättningen. Det kan vara för lite näring, dålig luftomsättning, för torrt eller för fuktigt i komposten.

Det är viktigt att komposten är skadedjurssäker, det vill säga den får inte ha springor som är större än fem millimeter eller hål som är vidare än åtta millimeter. 

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se