Ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av avloppsslam

LÄS MER

Ta hand om ditt eget slam

Kommunens entreprenör tömmer slambrunnar och tar hand om slammet från enskilda avlopp. Du kan ansöka om att istället ta hand om ditt slam på egen hand. Du ska då ha utrustning för att kunna tömma din brunn och gott om yta att sprida slammet på.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se