Mottagningskvitto farligt avfall

LÄS MER

Verksamheter som lämnar farligt avfall på Moga Returen

Vi har skyldighet att redovisa det farliga avfall verksamheter lämnar hos oss. Fyll i blanketten innan du besöker oss och lämna den till personalen på Moga Returen.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se