Begäran om planbesked

LÄS MER

Begär ett planbesked

Om du planerar att bygga något, men är osäker på om kommunen planerar att planlägga området kan du begära ut ett planbesked. Du kommer då få information kring om vi tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se