Beställning av utstakning

LÄS MER

Vad menas med utstakning?

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i bygglovsbeslutet eller startbesked. Även om det inte finns krav kan det beställas och utföras om kunden så önskar.

Grovutstakning sker vanligtvis inför schaktning och markarbete. Husfasadens hörn markeras ut med träpåle eller sprayfärg med en noggrannhet på +/- 10 cm. Även en referenshöjd markeras ut på lämplig plats.

Efter schaktning och markarbeten är klara kan en finutsättning göras. Finutsättning sker med spik på profiler. Mellan spikarna kan snören spännas upp som anger byggnationens läge med god noggrannhet.

Det är beställarens/byggherrens ansvar att sätta upp profilerna.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se