Exempel på materialinventering vid rivning

LÄS MER

Exempel på materialinventering vid rivning

För enklare rivningsärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.


OBS! Denna inventering används vid rivning av mindre byggnader och är en bilaga till kontrollplanen. En inventering ska alltid göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se