Anmälan om påbörjande av byggnation/installation

LÄS MER

Har då påbörjat din byggnation/installation?

När du har påbörjat din byggnation/installation behöver du anmäla det till kommunen. Bygglovet/startbeskedet upphör att gälla om arbetet inte är påbörjat inom två år från det att bygglovet vinner laga kraft.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se