Ansökan om bygglov eller marklov

LÄS MER

Behöver du ansökan om bygglov eller marklov?

I många fall behöver du som vill etablera en ny verksamhet söka bygglov för åtgärden. Du behöver i de flesta fall bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller ändra byggnadens användning.

Om du ska schakta bort eller fylla igen så att höjdläget för marken avsevärt förändras, mer än 0,5 meter, kan du behöva ett marklov.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se