Fullmakt för ombud för miljö och byggenheten

LÄS MER

Fullmakt för ombud

Den här blanketten är till för dig som vill att någon annan person ska vara din kontakt med miljö- och byggenheten.

När du skriver under den här blanketten ger du en annan person tillåtelse att göra saker i ditt namn, det kallas att du ger den personen fullmakt. När du gjort det kommer vi att kontakta den personen istället för dig när vi behöver information om ditt ärende.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se