Intyg på inlämnat avfall

LÄS MER

När behöver jag lämna in intyg på rivningsavfall?

När du ska riva en hel eller delar av en byggnad ska du inventera byggnadsmaterialet för att bland annat identifiera farliga och miljöskadliga material. Du ska beskriva vilka material som ska återvinnas och vilka som ska hanteras på annat sätt. Materialinventeringen skja lämnas in som en bilaga till kontgrollplanen.

Tänk på att det inte är tillåtet att elda, dumpa eller gräva ner något byggavfall utan allt avfall ska lämnas till godkänd mottagningsstation.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se