Anmälan färdigställande av byggnation

LÄS MER

När du har färdigställt en byggnation

Fylls i av byggherren och skickas in till oss snarast efter byggnationens/ installationens färdigställande.

 

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på Om personuppgifter - Svenljunga.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@svenljunga.se